Kontakty

Kontaktné údaje:

Firemné údaje:
GRAPHIC s.r.o.
Tomašíkova 401/11, 97901 Rimavská Sobota
IČO: 51218721
DIČ: 2120629324
IČ DPH: SK2120629324
Spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.33065/S
Zodpovedná osoba: Tomáš Gál, konateľ
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK77 0900 0000 0051 3831 8313
Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Telefónne číslo:
+421 911 834 122

E-mail:
gal.grafik@gmail.com