Polepy výkladov

Samolepiace fólie sú v dnešnej dobe veľmi využívaný reklamný nosič. Sú to polepy na okná, výklady, autá. Neobmedzená veľkosť a tvar, stála farebnosť. Podľa použitia rozdeľujeme fólie na dve základne kategórie. Tlačové fólie (plnofarebná tlač na tlačové fólie) a plotrovacie fólie (vyrezávanie farebných fólií) Podľa trvanlivosti rozlišujeme:

– monomerické fólie vhodné pre krátkodobé použitie

– polymerické fólie

– liate fólie vhodné pre dlhodobé aplikácie

Pre zachovanie stálosti farieb a ochrany pred mechanickým poškodením
vykonávame polaminovanie samolepiek ochrannou fóliou.