Letáky

Leták patrí k najčastejšie využívaným formám tlačenej reklamy. Naša firma poskytuje kvalitnú a rýchlu tlač letákov, rôznorodosť materiálov a gramáže, tvaru, výrezu a veľkosti. Reklamné letáky vedia efektívne osloviť potencionálnych zákazníkov, alebo pravidelne informovanosť o novinkách, či zľavách.